Дистанционно обучение

Дистанционно обучение е модерна форма на обучение при което преподаването се извършва отдалечено, посредством технологични комуникационни канали.

Дистанционното обучение е най-подходящо за работещи хора, които желаят да повишат своята квалификация, или да придобият допълнителна образователна степен, най-често магистърска.

Дистанционната форма на обучение се предлага от няколко години от някой български университети, като тенденцията е броят им да се увеличава.

Университети, предлагащи дистанционна форма на обучение

Последни новини