Дистанционно обучение

Специалности на всички университети

Специалности за дистанционно обучение на всички университети

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Велико Търново

СпециалностТипЕзикСеместри
Аграрна икономикабакалавърскаbg
Икономика на туризмабакалавърскаbg
Стопанско управлениебакалавърскаbg
Финансибакалавърскаbg
Стопанско управлениемагистърскаbg
Финанси и банково деломагистърскаbg

Икономически университет - Варна

СпециалностТипЕзикСеместри
Екоикономикабакалавърскаbg8
Икономика и търговиябакалавърскаbg8
Индустриален бизнес и предприемачествобакалавърскаbg8
Недвижими имоти и инвестициибакалавърскаbg8
Счетоводство и одитбакалавърскаbg8
Туризъмбакалавърскаbg8
Финансибакалавърскаbg8
Корпоративен бизнес и управлениемагистърскаbg3
Логистичен мениджмънтмагистърскаbg3
Финанси и иновациимагистърскаbg3

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Университет за национално и световно стопанство

Висше училище по застраховане и финанси

Международно висше бизнес училище

СпециалностТипЕзикСеместри
Бизнесадминистрациямагистърскаbg3
Бизнес финансимагистърскаbg3
Данъчно облагане и контролмагистърскаbg4
Интернет маркетингмагистърскаbg3
Логистикамагистърскаbg3
Музикален бизнесмагистърскаbg4
Счетоводство и одитингмагистърскаbg4
Управление на информациятамагистърскаbg4
Управление на проектимагистърскаbg4
Управление на публичния сектормагистърскаbg3
Управление на сигурносттамагистърскаbg3
Управление на туризмамагистърскаbg3

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

СпециалностТипЕзикСеместри
Арт терапия и трудотерапиякурсbg2
Библиотекознание и библиографиякурсbg2
Бизнес информационни технологиикурсbg2
Информационен мениджмънткурсbg2
Международен туризъмкурсbg2
Организационна психологиякурсbg2
Психологиякурсbg2
Семейно консултиранекурсbg2
Стратегическо управлениекурсbg2
Управление на образованиетокурсbg2
Учителска правоспособносткурсbg2
Бизнес администрациямагистърскаbg4
Богословие на личността и обществотомагистърскаbg3
Етнологиямагистърскаbg4
Информационни и комуникационни технологии в образованиетомагистърскаbg3
Информационни технологии в съдебната и изпълнителната властмагистърскаbg5
Компютърни науки. Приложни компютърни науки.магистърскаbg4
Културен туризъммагистърскаbg3
Културно-историческо наследство в България и Русиямагистърскаbg3
Маркетингмагистърскаbg4
Педагогика на обучението по технологии и предприемачествомагистърскаbg3
Публична администрациямагистърскаbg4
Социална педагогикамагистърскаbg4
Социална педагогика-2магистърскаbg4
Счетоводство и контролмагистърскаbg4
Управление на образованиетомагистърскаbg3
Управление на образованието в предучилищни и училищни институциимагистърскаen4
Управление на образованието в предучилищни и училищни институции-2магистърскаen2
Финансимагистърскаbg4

Нов български университет

СпециалностТипЕзикСеместри
Геологиябакалавърскаbg8
Културен туризъмбакалавърскаbg8
Маркетингбакалавърскаbg8
Опазване на околната средабакалавърскаbg8
Счетоводство и контролингбакалавърскаbg8
Управление на бизнеса и предприемачествобакалавърскаbg8
Управление на туроператорската и турагентската дейностбакалавърскаbg8
Управление на хотелиерството и ресторантьорствотобакалавърскаbg8
Финансибакалавърскаbg8
Бизнес администрациямагистърскаbg4
Бизнес комуникациимагистърскаbg4
Екологични експертизи и контролмагистърскаbg4
Киберсигурностмагистърскаbg4
Културен туризъммагистърскаbg4
Маркетинг мениджмънтмагистърскаbg4
Международен алтернативен туризъммагистърскаbg4
Мениджмънт за организационно съвършенствомагистърскаbg4
Мениджмънт на туристическия бизнесмагистърскаbg4
Национална и международна сигурностмагистърскаbg4
Противодействие на престъпността и тероризмамагистърскаbg4
Управление и развитие на човешките ресурси - английскимагистърскаen4
Управление и развитие на човешките ресурси - българскимагистърскаbg4

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

СпециалностТипЕзикСеместри
Агробизнесмагистърскаbg3/5/6
Банков мениджмънтмагистърскаbg3/5/6
Бизнесадминистрациямагистърскаbg3/5/6
Бизнеспланиранемагистърскаbg3
Валутен, митнически и данъчен контролмагистърскаbg3/5/6
Вътрешен одитмагистърскаbg3/5/6
Държавни и общински финансимагистърскаbg3/5/6
Екомениджмънтмагистърскаbg3/5/6
Застрхованемагистърскаbg3/5/6
Здравен мениджмънтмагистърскаbg3/6
Икономика и мениджмънт на туризмамагистърскаbg3/5/6
Инвестиционен мениджмънтмагистърскаbg3/5/6
Информационни технологии в бизнесамагистърскаbg3/5/6
Корпоративен мениджмънтмагистърскаbg3/6
Маркетингмагистърскаbg3
Маркетингови комуникациимагистърскаbg3
Междукултурно общуване и мениджмънтмагистърскаbg3/6
Международен бизнес и мениджмънтмагистърскаbg3/5/6
Международен туризъммагистърскаbg3/6
Международни проектимагистърскаbg3
Мениджмънт на бизнес организациитемагистърскаbg3/5/6
Мениджмънт на териториалното развитиемагистърскаbg3/5/6
Мениджмънт на търговската дейностмагистърскаbg3/5/6
Приложна статистикамагистърскаbg3
Психология и поведение в управлениетомагистърскаbg3/5/6
Публична администрациямагистърскаbg3/5/6
Социален мениджмънтмагистърскаbg3/5/6
Счетоводство и одит в банкитемагистърскаbg3/5/6
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятиямагистърскаbg3/5/6
Счетоводство и одит в публичния сектормагистърскаbg3/5/6
Търговско посредничество и инвестиционно банкиранемагистърскаbg3/5/6
Финансов анализ и контролмагистърскаbg3
Финансов контрол и външен одитмагистърскаbg3/5/6
Финансов мениджмънтмагистърскаbg3/5/6
Фирмен мениджмънт и контролингмагистърскаbg3/5/6

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Софтуерен университет

СпециалностТипЕзикСеместри
ASP.NET Web Developerвъзможнотст за бакалавърскаbg4/8
Backend Developerвъзможнотст за бакалавърскаbg4/8
C# Developer (Trainee)възможнотст за бакалавърскаbg4/8
JavaScript Developer (Trainee)възможнотст за бакалавърскаbg4/8
Technical Support (Trainee)възможнотст за бакалавърскаbg4/8
Website / Front-End Developerвъзможнотст за бакалавърскаbg4/8

Центъра за дистанционно обучение на "Факултет и Колеж - Сливен" към Технически университет - София

СпециалностТипЕзикСеместри

Бургаски свободен университет

Софийски университет св. Климент Охридски

СпециалностТипЕзикСеместри
Информационни и комуникационни технологии в образованиетомагистърскаbg

Колеж по бизнес администрация

Медицински университет - Плевен

СпециалностТипЕзикСеместри
Обществено здраве и здравен мениджмънтмагистърскаbg3

Национална спортна академия - Васил Левски

СпециалностТипЕзикСеместри
Младежки дейности и спортмагистърскаbg3
Спорт, фитнес, здравемагистърскаbg3
Спортен мениджмънтмагистърскаbg3

Linköping University

СпециалностТипЕзикСеместри
Adult Learning and Global Change, Master's Programmeмагистърскаen
Child Studies, master's programmeмагистърскаen
Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programmeмагистърскаen

Stockholm University

Malmö University

University of Gothenburg

СпециалностТипЕзикСеместри
Education for Sustainable Development, Master's Programmeмагистърскаen
Education for Sustainable Development, Master's Programmeмагистърскаen
Executive Master's Programme in European Studiesмагистърскаen

Linnaeus University (Kalmar Växjö)

СпециалностТипЕзикСеместри
Information Systems, Master Programmeмагистърскаen
Information Systems, Master Programmeмагистърскаen
Physics, Master Programmeмагистърскаen
Social Media and Web Technologies, Master Programmeмагистърскаen

University West

СпециалностТипЕзикСеместри
Master Programme in Roboticsмагистърскаen
Master in Robotics and Automationмагистърскаen
Master of Arts with a major in Child and Youth Studies .магистърскаen

Jönköping University

СпециалностТипЕзикСеместри
Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapyмагистърскаen
Master of Science with a major in Occupational Therapyмагистърскаen
Materials and Manufacturing (one year master)магистърскаen2

Dalarna University

Karlstad University

СпециалностТипЕзикСеместри
Master Programme in Biology Ecology and Conservation Biologyмагистърскаen

University of Gävle

СпециалностТипЕзикСеместри
Master Programme in Electronics/Automation (online)магистърскаen
Master Programme in Energy Engineering, Energy Onlineмагистърскаen
Master Programme in Religious Studiesмагистърскаen

Luleå University of Technology

СпециалностТипЕзикСеместри
Master Programme in Information Security (Internet-based distance education)магистърскаen

Uppsala University

СпециалностТипЕзикСеместри
Master Programme in Religion in Peace and Conflictмагистърскаen

Kristianstad University

СпециалностТипЕзикСеместри
Master Programme Integrative Health Scienceмагистърскаen

Lund University

СпециалностТипЕзикСеместри
Master's Programme in Geographical Information Systemsмагистърскаen
Master's Programme in Geographical Information Systemsмагистърскаen
Master's Programme in Geographical Information Systemsмагистърскаen
Master's Programme in Religious Roots of Europeмагистърскаen

University of Borås

СпециалностТипЕзикСеместри
Library and Information Science, Digital Library and Information Servicesмагистърскаen

Mid Sweden University

Blekinge Institute of Technology

СпециалностТипЕзикСеместри
MBA programmeмагистърскаen

Swedish University of Agricultural Sciences

University of Skövde

СпециалностТипЕзикСеместри
Privacy, Information and Cyber Security - Master´s Programmeмагистърскаen
Privacy, Information and Cyber Security - Master´s Programmeмагистърскаen

Етикети: