Дистанционно обучение

Специалност Информатика и компютърни науки в Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Специалност Информатика и компютърни науки в Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Университет
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Специалност
Информатика и компютърни науки
Език
bg,en
Държава
България
Брой семестри
8
Семестриална такса
1080 лв
Последно обновен
7/30/2017
Допълнителна информация
тук


В специалност „Информатика и компютърни науки“ се обучават специалисти в областта на компютърните науки – езици за програмиране, софтуерни системи, бази данни, уеб дизайн и програмиране и др. Успешно завършилите се реализират като програмисти, администратори на бази данни, разработчици на приложения, проектанти на информационни системи и др.

Етикети: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" бакалавърска информатика