Дистанционно обучение

Специалност Управление на образованието в предучилищни и училищни институции-2 в Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Специалност Управление на образованието в предучилищни и училищни институции-2 в Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Университет
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност
Управление на образованието в предучилищни и училищни институции-2
Език
en
Държава
България
Брой семестри
2
Семестриална такса
605 лв
Последно обновен
7/30/2017
Допълнителна информация
тук


Подготовката на участниците в магистърската програма включва: овладяване на теоретическите, методологическите и практическите основи на съвременното управление в предучилищните и училищни институции, придобиване на знания и умения за основите на управленския процес, неговите цели, функции, принципи и методи; за алтернативни системи, стилове и стратегии на управление; за вземане на управленски решения, за анализа и оценяването на качеството на управлението в посочените институции, за професионалното развитие на педагогическия персонал.

Етикети: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” магистърска